PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK

ÚTMUTATÓK, KÖZLEMÉNYEK


Útmutatók

Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem – Közlemény változásról

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy 2020.09.28-án hatályon kívül lett helyezve a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. Ennek következtében a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütem pályázati felhívás F.2.2. Pontozásos értékelési szempontoknál mind a fizetős, mind pedig a szabadstrandok esetében „a fejlesztés helyszíne olyan településen található, - amely nevesített kiemelt turisztikai térséghez tartozik - 10 pont” résznél a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendeletben meghatározott 11 turisztikai térséghez tartozásért ítélhető oda a 10 pont.

Idegenvezetők támogatása - záró beszámolási útmutató

Megjelent az Egyszerűsített pénzügyi és elszámolási útmutató és Záró beszámolási útmutató.

Ezúton értesítjük a kedvezményezetteket, hogy 2020. szeptember 28. napjától elérhető az Idegenvezetők támogatása című Kisfaludy Fejlesztési Program keretében megvalósuló projektek lebonyolításához szükséges Egyszerűsített pénzügyi és elszámolási útmutató és Záró beszámolási útmutató.

Jelen Útmutató célja a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által a konstrukció keretében kezelt projektek pénzügyi elszámolási rendszerének bemutatása és az ehhez kapcsolódó szabályok, feltételek ismertetése.


Az Útmutató hatálya kizárólag az Idegenvezetők támogatása c. pályázati felhívás keretében megvalósuló projektekre terjed ki.

Egyszerűsített pénzügyi és elszámolási és záró beszámolási útmutató letöltése
Útmutató mellékleteinek letöltése

Magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése - Közlemény a változásokról

Ezúton tájékoztatjuk a pályázati felhívás Kedvezményezettjeit, hogy a fejlesztések megvalósítási határidejét 3 hónappal meghosszabbítjuk.

Ennek értelmében a projektek fizikai befejezésének határidejét 2020. december 31-ről 2021. március 31-re módosítjuk, ezzel is támogatva a pályázókat abban, hogy mindenkinek elegendő idő álljon a rendelkezésére a fejlesztések befejezésére.

Ennek megfelelően a záró beszámolót is elegendő később benyújtani, a projekt fizikai befejezését követő 90 napon belül kell megküldeni a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére.

Muzsikáló Magyarország 2020-2021 pályázat - Közlemény a változásokról

Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázókat, hogy az ügyfélszolgálatra érkezett visszajelzések és a COVID-19 helyzetre való tekintettel a meghirdetett Muzsikáló Magyarország 2020-2021 felhívás kapcsán az alábbi rendelkezések is figyelembevehetőek a pályázat benyújtása során:

A heti 4 alkalom (napi min. 3 óra) helyett, a heti 12 óra teljesítést is elfogadható, azaz összevonható a napi 3 óra zenélés, így kevesebb nap alatt is teljesíthető a heti 12 óra muzsikálás.

Amennyiben a zenekar által megkeresett étterem (a COVID 19 világjárvány okozta fertőzés, vagy gazdasági okok miatt) csak részben tud részt venni a programban, kérjük, hogy a lenti linken elérhető nyilatkozatot töltse ki a pályázati felhívás 05_hozzajarulo_nyilatkozat elnevezésű dokumentum helyett.

(Ebben az esetben az éttermi muzsikálás helyett a zenekarok a pályázati felhívás C pontja harmadik bekezdésében ismertetett módon teljesíthetnek, azaz az adott hónapban 1db cigányzenei tartalmat hordozó legalább 30 perces vagy 4 db egyenként legalább 10 perces felvételt készítenek el és töltenek fel a Támogató által megjelölt online felületre. Azonban az étterem újbóli megnyitását követően, annak vállalnia kell, hogy biztosítja a zenekar számára a heti 12 óra muzsikálási óraszámot.)

Letölthető nyilatkozat

Változás a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. című pályázati felhívás mellékletében

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a „Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV.” című pályázati felhívás mellékletét képező költségterv 2020. szeptember 14-i hatállyal módosult.

A felhívást érintő változások az alábbiak:

F.3.1. Támogatási igény benyújtásához csatolandó mellékletek:
4. Költségterv a pályázat mellékletét képező sablon szerint

A sablonban szereplő automatikus hivatkozások, függvények javításra kerültek.

Felhívás és útmutató egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak. Jelen közleménnyel egyidejűleg a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. pályázati kiírásban a módosítás átvezetésre került. Kérjük a pályázat készítése során a módosított mellékletet vegyék figyelembe.