Látássérült verzió
Menü

XXI. századivá épülhetnek a gyerektáborok

A Kisfaludy Program keretéből családbarát, biztonságos szabadidős táborokká fejleszthetik a térítésmentesen működő gyermek- és ifjúsági helyszíneket.

Megjelent a Kisfaludy Tematikus Élményparkfejlesztési Konstrukció – Gyermek-és ifjúsági táborokhoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése című, TFC-2.1.1-2017-C kódszámú konstrukció, melynek célja a „Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról” szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozat értelmében „a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról” szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet. 1. sz. mellékletében nevesített településeken gyermek-és ifjúsági táborokhoz kapcsolódó élményparkok fejlesztése a látogatói igényeknek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakításának érdekében.
A térség adottságait figyelembe véve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését.

Jelen pályázati felhívás alapvető célja, hogy a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található, elsődlegesen belföldi gyermek- és ifjúsági táboroztatást ellátó helyszíneken a fejlesztés eredményeként a táborok látogatottsága, szolgáltatási, minőségi színvonala növekedjen, valamint a táborozási funkció erősítése mellett a kapcsolódó attrakcióelemek fejlesztésével a térség látogatottságának szezonalitása mérséklődjön.

A felhívás operatív célja a belföldi gyermek- és ifjúsági táboroztatást térítésmentesen ellátó helyszínek fenntartható fejlesztése olyan módon, hogy e helyszínek megfeleljenek a XXI. századi minőségi elvárásoknak, és alkalmasak legyenek az aktív, biztonságos, egészséges és családbarát szabadidő eltöltésére. Ennek keretében meghatározó mutató az újonnan létrehozott, vagy fejlesztett attrakcióelemek száma, az újonnan létrehozott vagy fejlesztett szolgáltatások száma.

A megvalósuló projektekkel szembeni alapvető elvárások:

Támogatást igényelhetnek:

Támogatási kérelmek benyújtása 2017.11.28 és 2017.12.28 között lehetséges az alábbiak szerint:

A támogatási igény 2 példányban magyar nyelven, postai úton az MTÜ alábbi postacímére és e-mailben az elmenypark@mtu.gov.hu e-mail címre nyújtható be.

Magyar Turisztikai Ügynökség
Támogatáskezelésért és Projektfinanszírozásért felelős Igazgatóság
1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
1525 Budapest Pf.: 97.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!

Jelen felhívás keretében támogatásra kerülő támogatási igények projektfejlesztési eljárás keretében kerülnek támogatásra. A támogatás igénylési eljárás menete a következő:

  1. Előzetes szakmai egyeztetés alapján pontosításra és véglegesítésre kerülnek a fejlesztendő és támogatható tevékenységek.
  2. Az egyeztetés eredményéről jegyzőkönyv kerül kiállításra, amelyet a Kezelő szerv és a pályázó is aláír.
  3. A jegyzőkönyv aláírását követően, a Kezelő szerv által meghatározott sablon dokumentum alkalmazásával kell a pályázónak a támogatási igényt postai úton és elektronikusan (elmenypark@mtu.gov.hu) megküldeni.
  4. Az értékelés az F. pontban szereplő szakmai értékelési kritériumok alapján történik.
  5. Támogatási javaslatra a végleges szakmai értékelést követően kerül sor.
  6. A támogatási javaslatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egyedi döntés keretében hagyja jóvá.
  7. A támogatási döntés meghozatalát követő 15 napon belül sor kerül a támogatási szerződés megkötésére, amely határidő indokolt esetben a Kezelőszerv egyedi döntése alapján meghosszabbítható.
  8. A támogatási szerződés hatályba lépésének feltétele az NFM és az MTÜ Zrt. között, a pályázat forrásai felhasználásának részleteit rögzítő kezelői megállapodás hatályba lépése.
  9. Kezelőszerv a pályázati felhívást indoklásával ellátott közleményével visszahívhatja vagy felfüggesztheti a közlemény kiadásának napjával.

Felhívás letöltése