Látássérült verzió
Menü

Megjelent a Kisfaludy Tematikus Élményparkfejlesztési Konstrukció – Kalandparkok fejlesztése

A támogatási igényeket 2017. november 06. és 2017. december 06. között lehet benyújtani.

Megjelent a Kisfaludy Tematikus Élményparkfejlesztési Konstrukció – Kalandparkok fejlesztése című, TFC-2.1.1-2017-A kódszámú konstrukció.

A konstrukció célja a „Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról” szóló 1861/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban szereplő településeken kalandparkként működő élményparkok fejlesztése a látogatói igényeknek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása érdekében.
Alapvető cél, hogy a fejlesztés eredményeként az élményparkok látogatottsága és jövedelemtermelő képessége növekedjen, valamint a térség szezonalitása mérséklődjön. A térség adottságait figyelembe véve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció céljainak elérését. A konstrukció keretében támogatott projekteknek hozzá kell járulniuk a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások kialakításához.

A konstrukció operatív célja a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben található élményparkok, mint turisztikai vonzerők fenntartható fejlesztése. Ennek keretében meghatározó mutató az újonnan létrehozott, vagy fejlesztett attrakcióelemek száma, az újonnan létrehozott, vagy fejlesztett szolgáltatások száma.
A megvalósuló projektekkel szembeni alapvető elvárások:

Kiemelt figyelmet kell fordítani a következőkre

Támogatást igényelhetnek:

Támogatási kérelmek benyújtása 2017.11.06 és 2017.12.06 között lehetséges az alábbiak szerint:
A támogatási igény 2 példányban magyar nyelven, kizárólag postai úton az MTÜ alábbi posta címére és e-mailben az elmenypark@mtu.gov.hu e-mail címre nyújtható be.

Magyar Turisztikai Ügynökség 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
1525 Budapest Pf.: 97.
Projektfinanszírozásért Felelős Igazgatóság

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!

Jelen felhívás keretében benyújtott támogatási igények projektfejlesztési eljárás keretében kerülnek támogatásra. A támogatás igénylési eljárás menete a következő:

  1. Előzetes szakmai egyeztetés alapján pontosításra és véglegesítésre kerülnek a fejlesztendő és támogatható tevékenységek.
  2. Az egyeztetés eredményéről jegyzőkönyv kerül kiállításra, amelyet a Kezelő szerv és pályázó is aláír.
  3. A jegyzőkönyv aláírását követően, a Kezelő szerv által meghatározott sablon dokumentum alkalmazásával kell a pályázónak a támogatási igényt postai úton és elektronikusan (elmenypark@mtu.gov.hu) megküldeni.
  4. Az értékelés az F. pontban szereplő értékelési kritériumok alapján történik.
  5. Támogatási javaslatra a végleges szakmai értékelést követően kerül sor.
  6. A támogatási javaslatokat a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egyedi döntés keretében hagyja jóvá.
  7. A támogatási döntés meghozatalát követő 15 napon belül sor kerül a támogatási szerződés megkötésére, amely határidő indokolt esetben a Kezelő szerv egyedi döntése alapján meghosszabbítható.
  8. A támogatási szerződés hatályba lépésének feltétele az NFM és az MTÜ Zrt. között, a pályázat forrásai felhasználásának részleteit rögzítő kezelői megállapodás hatályba lépése.
  9. Kezelő szerv a pályázati felhívást indoklásával ellátott közleményével visszahívhatja vagy felfüggesztheti a közlemény kiadásának napjával.

 

Felhívás letöltése